Wielkie wygrane z OTTO Mega Rewards

Do rozdania łącznie 50 000 €!

Wyobraź sobie niezapomniane zakupy, od najnowszej elektroniki po modną odzież i stylowe meble.

🥇 1. Nagroda: Dwóch zwycięzców będzie mogło cieszyć się zakupami o wartości 10 000 euro każde.

🥈 2. Nagroda: Trzech zwycięzców skorzysta z zakupów o wartości 5 000 euro każde.

🛒 Dodatkowo, co tydzień losujemy jednego szczęśliwca, który otrzymuje nagrodę w postaci zakupów o wartości 1 000 €! 

Znamy wielkich zwycięzców!

W najnowszym video dowiesz się kogo zabierzemy na trzy zakupowe szaleństwa o wartości 5.000€ i  dwa szaleństwa o wartości 10.000€!

Katarzyna jest naszą ostatnią wielką zwyciężczynią i zdecydowała się wydać sporą część swojej wygranej na… samochód!

Obejrzyj najnowsze wideo.

Regulamin

 • Pracownicy OTTO Work Force (zwani dalej “Uczestnikiem”) kwalifikują się do udziału, jeśli spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. Rozpoczęcie pracy. Nowy pracownik, który rozpoczął pracę w firmie OTTO Work Force w Holandii (zwanej dalej „OTTO”) między 1-ym września 2023 r. i 18-ym grudnia 2023 r. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w tej kategorii. I/lub;
  2. Prywatne zakwaterowanie. W tym przypadku istnieją dwie możliwości dokonania prawidłowego zgłoszenia:
   • Pracownik OTTO mieszkający w zakwaterowaniu zapewnionym przez OTTO, przeprowadzający się do prywatnego zakwaterowania między 1-ym września 2023 r. i 18-ym grudnia 2023 r. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w tej kategorii. Zgłoszenie zostanie anulowane, jeśli pracownik następnie przeprowadzi się do zakwaterowania zapewnianego przez OTTO przed 18-ym grudnia 2023 r.;
   • Nowy pracownik OTTO, rozpoczynający pracę między 1-ym września 2023 r. i 18-ym grudnia 2023 r., który już mieszka w zakwaterowaniu prywatnym.  Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w tej kategorii. Zgłoszenie zostanie anulowane, jeśli pracownik następnie przeprowadzi się do zakwaterowania zapewnianego przez OTTO przed 18-ym grudnia 2023 r.;
  3. Polecenie. Pracownik OTTO poleca kogoś korzystając z funkcji „Poleć znajomego” w myOTTO. Pracownik OTTO uzyskuje jedno zgłoszenie za każdą poleconą osobę, która rozpocznie pracę w OTTO między 1-ym września 2023 r. i 18-ym grudnia 2023 r.  W tej kategorii nie ma limitów zgłoszeń. Uwzględniane są tylko polecenia dokonane przez funkcję „Poleć znajomego” w myOTTO. I/lub;
  4. Przedłużenie umowy o pracę. Pracownik OTTO przedłuża swoją umowę o pracę między 1-ym września 2023 r. i 18-ym grudnia 2023 r. Data przedłużenia umowy musi przypadać między 1-ym września 2023 r. i 18-ym grudnia 2023 r. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w tej kategorii.
 • Uczestnik uzyskuje zgłoszenie w loterii za każdym razem, gdy spełnia wymaganie. W związku z tym jeden Uczestnik może dokonać kilku zgłoszeń.
 • Za udział w kampanii OTTO Mega Rewards nie pobiera się opłaty wpisowej.
 • OTTO zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy każdy Uczestnik kwalifikuje się do udziału w loterii oraz do wykluczenia poszczególnych osób z udziału, jeśli zaistnieją ku temu uzasadnione powody. Obejmuje to naruszenie warunków uczestnictwa lub uchybienia w pracy.
 • Jeśli zatrudnienie Uczestnika w OTTO kończy się przed 18-ym grudnia 2023 r., jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 • Członkowie personelu OTTO są wykluczeni z udziału w loterii.
 • Jeśli zaistnieją ważne powody, OTTO zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udziału bez osobnego powiadomienia lub do odwołania konkursu w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia. OTTO skorzysta z tego prawa w szczególności wtedy, gdy z powodu siły wyższej nie będzie możliwe prawidłowe przeprowadzenie konkursu, zaistnieje podejrzenie nadużyć związanych z konkursem lub konkurs okaże się niedopuszczalny z przyczyn prawnych. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec OTTO.
 • Nagroda Tygodnia jest losowana i przyznawana raz w tygodniu w okresie od 11-ego września 2023 r. do 18-ego grudnia 2023 r. Daty losowania: losowanie #1 – poniedziałek 11 września 2023; losowanie #2 – poniedziałek 18 września 2023; losowanie #3 – poniedziałek 25 września 2023; losowanie #4 – poniedziałek 2 października 2023; losowanie #5 – poniedziałek 9 października 2023; losowanie #6 – poniedziałek 16 października 2023; losowanie #7 – poniedziałek 23 października 2023; losowanie #8 – poniedziałek 30 października 2023; losowanie #9 – poniedziałek 6 listopada 2023; losowanie #10 – poniedziałek 13 listopada 2023; losowanie #11 – czwartek 16 listopada 2023; losowanie #12 – poniedziałek 20 listopada 2023; losowanie #13 – czwartek 23 listopada 2023 i losowanie #14 – poniedziałek 11 grudnia 2023. Data losowania #15 – do ustalenia.
 • Do wygrania jest 15 Nagród Tygodnia, każda o wartości 1 000 euro.
 • Nagrodę można wydać tylko w jednym ze sklepów wskazanych przez OTTO. Zwycięzca zostanie poinformowany o opcjach sklepów, gdy otrzyma niespodziewaną wiadomość o wygranej.
 • Zakupy odbędą się od razu po niespodziance w pracy. W związku z tym nie jest to uważane za dzień roboczy i za ten dzień nie zostanie wypłacone wynagrodzenie.
 • Nagroda nie może zostać przekazana.
 • Nagrody nie można otrzymać w gotówce.
 • Jeśli Uczestnik nie wyda pełnej kwoty nagrody, pozostała kwota zostanie dodana do jego konta OTTO Rewards. Jeśli pozostała kwota nie przekracza 10 euro, Uczestnik otrzyma ją w gotówce.
 • Jeśli Uczestnik zechce wydać więcej pieniędzy niż wynosi nagroda, musi od razu sam dopłacić różnicę.
 • W przypadku, gdy Uczestnik odmówi sfilmowania na potrzeby publikacji, nie będzie się kwalifikować do otrzymania nagrody, a jego udział zostanie natychmiast anulowany.
 • Nagrodę Tygodnia można wygrać tylko raz.
 • Nagroda Finałowa zostanie wylosowana w dniu 18-go grudnia 2023 r. i ogłoszona między 18-ym grudnia 2023 r. i 12-ym stycznia 2024 r. Wylosowanych zostanie pięć zgłoszeń: trzech zwycięzców kwoty 5 000 euro i dwóch zwycięzców kwoty 10 000 euro.
 • Miejsce i sposób wydania nagrody zostaną omówione z każdym zwycięzcą. Same zakupy odbędą się w innym terminie.
 • Nagroda nie może zostać przekazana.
 • Nagrody nie można otrzymać w gotówce.
 • Jeśli Uczestnik nie wyda pełnej kwoty nagrody, pozostała kwota zostanie dodana do jego konta OTTO Rewards. Jeśli pozostała kwota nie przekracza 10 euro, Uczestnik otrzyma ją w gotówce.
 • Jeśli Uczestnik zechce wydać więcej pieniędzy niż wynosi nagroda, musi od razu sam dopłacić różnicę.
 • W przypadku, gdy Uczestnik odmówi sfilmowania na potrzeby publikacji, nie będzie się kwalifikować do otrzymania nagrody, a jego udział zostanie natychmiast anulowany.
 • Wszyscy aktywni Uczestnicy – o ile spełniają wszystkie wymagania – kwalifikują się do losowania, niezależnie od tego, czy wygrali już Nagrodę Tygodnia.
 • Dzień zakupów nie jest traktowany jako dzień roboczy i za ten dzień nie zostanie wypłacone wynagrodzenie.
 • Zwycięzcy Nagrody Finałowej muszą mieć aktywną umowę o pracę z OTTO w czasie ogłoszenia zwycięzcy i nagrywania zakupów.
 • Własność intelektualna: zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały, treści lub prezentacje stworzone lub dostarczone przez zwycięzcę podczas filmowania będą wyłączną własnością OTTO. Zwycięzca przenosi na OTTO wszystkie prawa, tytuły i udziały w takich materiałach. Treści będą wykorzystywane na stronie internetowej OTTO, kanałach mediów społecznościowych itp.
 • Film będzie dostępny online przez co najmniej rok.
 • Treści wyświetlane przez OTTO będą zawierać wyłącznie portret i imię.
 • OTTO zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ponownego losowania w przypadku, gdy pracownik nie jest w stanie spełnić warunków albo je naruszył. W takim przypadku wylosowany zostanie pracownik z tej samej jednostki OnSite.
 • Zmiana Regulaminu: Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili, z lub bez powiadomienia. Na Uczestnikach spoczywa obowiązek okresowego przeglądu Regulaminu i upewnienia się, że rozumieją aktualne warunki regulujące ich uczestnictwo.
 • Brak zwrotu kosztów: Uczestnicy rozumieją i przyjmują do wiadomości, że niezależnie od tego, czy zwyciężą w konkursie, nie otrzymają zwrotu żadnych wydatków poniesionych w trakcie udziału w konkursie. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do wydatków związanych z przygotowaniem do konkursu, uczestnictwem w jakichkolwiek wydarzeniach lub ceremoniach, lub jakichkolwiek innych kosztów związanych ze zgłoszeniem lub uczestnictwem.

Przystępując do konkursu, uczestnicy potwierdzają swoją zgodę na ten Regulamin. Nieprzestrzeganie tego Regulaminu może skutkować dyskwalifikacją z konkursu. Osoby, które nie wyrażają zgody na niniejszy Regulamin, proszone są o wstrzymanie się od udziału w konkursie.